Op zoek naar een cadeau voor een communie, doop, lentefeest, …? Denk aan de spaarverzekering!

Op zoek naar een cadeau voor een communie, doop, lentefeest, …? Denk aan de spaarverzekering! 

Wil je je (klein)kind een origineel geschenk geven? Kies dan voor iets dat op termijn zeker van pas zal komen: een tak 21-spaarverzekering. Je zorgt voor een startkapitaal als hij of zij gaat studeren, een auto wil kopen, gaat verhuizen, … En tegelijkertijd behoud je de controle over het geld!

Eigenschappen van de spaarverzekering

Je kiest het bedrag en het moment van de stortingen

  • Je bepaalt zelf de som die je wilt sparen en het tempo van de stortingen: eenmalige, periodieke of vrije (wat en wanneer je wilt) storting.

Interestvoet 8 jaar gewaarborgd

  • Je geniet de rentevoet die geldig is op het moment van de stortingen gedurende de volledige duur van het contract.

Controle

  • Je bewaart de controle over het gespaarde kapitaal en bepaalt wat er uiteindelijk mee gebeurt. Dit is niet het geval met een spaarrekening die is geblokkeerd tot de leeftijd van 18 jaar.

Eventuele jaarlijkse winstdeling

  • Deze is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar en van de economische conjunctuur. Als er een winstdeling is, wordt deze toegevoegd aan de opgebouwde reserve. Op die manier draagt ze bij tot de opbouw van het eindkapitaal.

Fiscaal voordeel

  • Als de verzekering gedurende minstens 8 jaar en 1 dag loopt, moet je geen roerende voorheffing betalen op het eindkapitaal van de spaarverzekering (behalve bij afkoop gedurende de eerste 8 jaar). Deze valt ook weg in geval van overlijden, maar er kunnen nog successierechten aangerekend worden op het uitbetaalde bedrag.

Zekerheid gegarandeerd

  • Het geld dat je in de spaarverzekering plaatst, zit veilig en je krijgt het volledig terug op de einddatum van het contract, plus de interesten. De verzekeraar houdt enkel de taks af op de levensverzekeringen en de kosten.

Je kunt je kind of kleinkind aanduiden als begunstigde

  • Het gespaarde kapitaal gaat dan rechtstreeks naar het kind dat je hebt aangeduid. Je bepaalt zelf (binnen bepaalde grenzen) de vervaldag en dus de leeftijd waarop het kind het geld ontvangt.

Extra bedrag

  • Je kunt ervoor zorgen dat je kinderen – bovenop het spaargeld – een extraatje ontvangen als je overlijdt vóór het einde van het contract door een aanvullende overlijdensdekking af te sluiten.

Waarborgfonds

  • Het Waarborgfonds beschermt je tot 100 000 euro, ook als de verzekeringsmaatschappij in gebreke blijft.

-> Als klant heb je recht op duidelijke informatie. De producten moeten beantwoorden aan je noden en verwachtingen, maar ook aan je kennis, ervaring en financiële situatie. Je kunt steeds bij mij terecht voor advies.