Ik logeer regelmatig bij mijn vriend(in). Ben ik verzekerd als ik op de weg naar het werk een ongeval heb?

Ik logeer regelmatig bij mijn vriend(in).
Ben ik verzekerd als ik op de weg naar het werk een ongeval heb?

Wanneer komt de arbeidsongevallenverzekering tussen ?

Een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk wordt beschouwd als een arbeidsongeval. De weg van en naar het werk is het normale traject dat werknemers moeten afleggen om van hun verblijfplaats naar hun werkplek te gaan en omgekeerd.

Is mijn verblijfplaats verplicht mijn domicilie?

Het begrip ‘verblijfplaats’ is belangrijk. Dit is de plaats waar de werknemer feitelijk woont, ook al is dat maar tijdelijk. De verblijfplaats kan dus verschillen van het domicilie, het adres waar iemand is ingeschreven (in de registers van de burgerlijke stand). Elke plaats waar iemand regelmatig enige tijd verblijft, is echter niet noodzakelijk een verblijfplaats. De persoon moet de intentie hebben om er zijn of haar woonplaats van te maken, op zijn minst tijdelijk.

Voorbeelden:

  • Op weekdagen breng je na het werk vaak de avond door bij je ouders alvorens je naar je domicilie gaat. De woning van je ouders kan niet beschouwd worden als je verblijfplaats.
  • Blijf je af en toe slapen bij een vriend(in)? Het feit dat je hier occasioneel de nacht doorbrengt, maakt van zijn/haar woning geen verblijfplaats.

Kan ik meerdere verblijfplaatsen hebben?

Ja. Je kunt meerdere verblijfplaatsen hebben en bijvoorbeeld in de week een andere woonplaats hebben dan in het weekend. Het begrip verblijfplaats hangt af van de regelmaat en standvastigheid.

Voorbeeld:

  • Tijdens de week woon je vlak bij je werk in Brussel. De weekends breng je door bij je vriend(in) in Leuven. Dan heb je twee verblijfplaatsen.

 

Als je een ongeval aangeeft op de weg van en naar het werk, moet je de feiten kunnen aantonen. Elk geval wordt apart onderzocht.