Wat als een burn-out een van uw medewerkers treft?

Wat als een burn-out een van uw medewerkers treft?

Burn-out wordt wel eens beschouwd als de beroepsziekte van de eeuw. Logisch, want het aantal gevallen blijft toenemen. Maar wat is het precies? En wat met de financiële kant van de zaak? Zijn werkgevers en werknemers voldoende beschermd tegen die vorm van arbeidsongeschiktheid? Hoe kunt u de risico’s beperken? U leest het hieronder!

Wat is een burn-out precies?

Een burn-out is het resultaat van chronische stress op het werk, in combinatie met een zware werklast. Studies tonen aan dat zowel situationele als individuele factoren een rol spelen. De beperkingen van de werkomgeving hebben een invloed op burn-out, vooral als werknemers te hoge of weinig realistische verwachtingen hebben van hun job. Maar ook de individuele factoren mogen niet worden onderschat.

Wat zijn de gevolgen van burn-out voor een onderneming?

De gevolgen hebben een aanzienlijke impact op verschillende vlakken, zowel voor het individu als voor de organisatie. We zien vooral een:

  • stijging van het absenteïsme;
  • stijging van de bijkomende kosten;
  • daling van de productiviteit;
  • vermindering van de creativiteit;
  • verspilling van talent.

Hoe deze ziekte voorkomen?

Werkgevers zijn sinds kort verplicht de nodige maatregelen te nemen om psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, en de schade die voortvloeit uit die risico’s te beperken. Concreet moeten ze procedures invoeren waarop werknemers onmiddellijk kunnen terugvallen als ze denken schade te lijden.

Burn-out kan het best worden voorkomen door de fysieke en mentale gezondheid van het personeel te stimuleren en optimale werkomstandigheden te bieden. Gezonde medewerkers zijn efficiënter en vormen een belangrijke troef om uitdagingen aan te gaan en een optimale productiviteit te verzekeren.

Werknemers kunnen ook zelf het voortouw nemen, zonder te wachten op een initiatief van hun werkgever. Als ze aanhoudend onder stress staan, moeten ze hun leidinggevende daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen: het is immers mogelijk dat de manager zich niet bewust is van de situatie. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen al bijdragen tot het wegnemen van de stresssituatie. Werknemers die niet bij hun manager terechtkunnen, kunnen eventueel contact opnemen met een vertrouwenspersoon of de preventieadviseur van hun onderneming.

Welke types dekkingen zijn er?

In geval van arbeidsongeschiktheid en/of een eventuele ziekenhuisopname bij een burn-out, bieden privéverzekeringen in bepaalde situaties een tussenkomst die beperkt is in de tijd. Slachtoffers genieten voornamelijk de wettelijke tussenkomst van het ziekenfonds en ontvangen gedurende een beperkte tijd een aanvullende vergoeding via hun privéverzekeraar.

Hoe zit het met de collectieve verzekeringen?

In België is burn-out – als aan het werk gelinkte, psychische aandoening – nog niet erkend als beroepsziekte. De enige verzekering die werkgevers verplicht moeten afsluiten voor hun werknemers is de arbeidsongevallenverzekering, maar aangezien een burn-out een ziekte is en geen ongeval, is deze niet gedekt door de AO-verzekering. Slachtoffers hebben bovendien ook geen recht op een tussenkomst van het Fonds voor Beroepsziekten.

Werkgevers kunnen vrij aanvullende verzekeringen afsluiten voor hun medewerkers, bijvoorbeeld de collectieve verzekeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en/of hospitalisatie, of een groepspensioenverzekering met een dekking in geval van arbeidsongeschiktheid.

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering of de groepsverzekering gewaarborgd inkomenis een aanvulling op de wettelijke uitkering in het kader van de ziekteverzekering. Terwijl de tussenkomst van het ziekenfonds beperkt is tot ongeveer 60 % van een geplafonneerd loon, kan die verzekering een lijfrente voorzien die – samen met de tussenkomst van het ziekenfonds – tot maximaal 80 % van het onbeperkt loon garandeert.

Bepaalde collectieve hospitalisatieverzekeringen komen tussen bij een ziekenhuisopname gelinkt aan professionele activiteiten en voorzien een dekking van maximaal twee jaar voor hospitalisatie als gevolg van een psychische aandoening. Sommige maatschappijen verzekeren ook een verblijf in een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van psychologische aandoeningen, maar hun tussenkomst is altijd beperkt in de tijd.

Wilt u dit onderwerp graag samen even aansnijden? Aarzel dan zeker niet om me te contacteren: ik geef u graag optimaal advies op maat.

 

Bronnen:

www.mensura.be

www.mediarte.be

www.simplexeb.be