Worden er in uw bedrijf machines gebruikt? Hoe weet u zeker of ze voldoen aan alle conformiteitsvereisten?

machines

Worden er in uw bedrijf machines gebruikt?
Hoe weet u zeker of ze voldoen aan alle conformiteitsvereisten?

De Europese reglementering betreft niet alleen fabrikanten en verdelers, maar ook gebruikers van de machines. U moet er dus op toezien dat alle gebruikte machines en veiligheidscomponenten voldoen aan de Europese normen op het vlak van gezondheid en veiligheid. Is dat niet het geval, dan weigert uw verzekeraar alle tussenkomst als zich een ongeval voordoet.

Machines moeten beschikken over het CE-label

  • De lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen opdat machines pas op de markt komen, dat wil zeggen verkocht, geïmporteerd, verhuurd, ter beschikking gesteld of overgelaten worden, als ze de veiligheid en de gezondheid van personen niet in gevaar brengen.

  • De producent of de ontwerper van arbeidsmiddelen moet de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen respecteren, opgesomd in de ‘Machinerichtlijn’ (ontwerpregels). 
    Die essentiële vereisten zijn bedoeld om het vrije verkeer van arbeidsmiddelen binnen de Europese Unie mogelijk te maken en een hoog veiligheidsniveau te garanderen. 
    De CE-markering op de machines houdt in dat diegene die verantwoordelijk is voor  het op de markt brengen van de machines, de essentiële vereisten en de gedefinieerde procedures heeft nageleefd.

Het is verboden een niet-conforme machine te gebruiken

Er komen steeds meer machines zonder CE-markering de Europese Unie binnen, of machines die wel het CE-label dragen maar niet beantwoorden aan alle vereiste voorwaarden. En dat laatste is nog moeilijker te controleren.

  • Er bestaan inspectiebedrijven die over de nodige expertise en ervaring beschikken om u te helpen de conformiteit van uw machines te controleren of aan te tonen.

  • U kunt ook een Praktische Gids raadplegen, uitgegeven door Vinçotte, die een globale visie geeft van de reglementering en de toepassing ervan.

Werkgevers die machines gebruiken, moeten ook de bepalingen van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) naleven. Dat betekent dat ze de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de machines conform blijven en dat de veiligheid van het personeel en de opleiding ervan verzekerd is.

 

Bron:

www. economie. fgov.be