Stagiair of uitzendkracht aanwerven? Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

stagiair

Stagiair of uitzendkracht aanwerven? Wie is aansprakelijk bij een ongeval?

Arbeidsongevallenwet

Juridisch gezien wordt het uitzendkantoor of de school als werkgever beschouwd.

  • Het uitzendkantoor of de school moet dus een arbeidsongevallenverzekering afsluiten die het slachtoffer van een arbeidsongeval dekt en vergoedt.

U kunt aansprakelijk worden gesteld als u niet de nodige maatregelen treft om de uitzendkracht te beschermen tegen gevaren die verbonden zijn aan zijn/haar taak.

  • Het kan gaan om het gebruik van een toestel of van materiaal dat niet in overeenstemming is met de geldende normen, of om een gebrek aan ervaring voor een functie die een gepaste opleiding of extra toezicht vereist. In dat geval kan de verzekeraar van het uitzendkantoor verhaal op u uitoefenen om de betaalde schadevergoedingen terug te vorderen.

U kunt een verzekering BA Uitbating afsluiten om u te beschermen tegen:

  • het verhaalrecht van de arbeidsongevallenverzekeraar;

  • de materiële of lichamelijke schade die de uitzendkracht eventueel veroorzaakt aan derden;

  • de schadevergoeding die de uitzendkracht eventueel eist voor morele of esthetische schade die niet gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekering.

  • Let op, sommige verzekeringen BA Uitbating dekken niet de schade veroorzaakt door machines zonder CE-markering.

> Neem gerust contact op met mij voor advies of om de risico’s te evalueren en een voorstel op maat uit te werken. De te verzekeren bedragen kunnen namelijk variëren naargelang uw activiteit.

Welzijnswet

In het kader van de welzijnswet wordt de onderneming waar de stagiair of uitzendkracht werkt als werkgever beschouwd.

  • Vooraleer u een beroep doet op een stagiair of uitzendkracht, moet u via de werkpostfiche het uitzendkantoor of de school op de hoogte brengen van de vereiste kwalificaties en welzijnsaspecten m.b.t. de uit te voeren taken.

  • Gedurende de aanwervingsperiode bent u verantwoordelijk voor het toepassen van de bepalingen op het vlak van welzijn.

  • Bij een ongeval is de werkgever verplicht een arbeidsongevallenfiche op te stellen voor elk ongeval dat leidt tot een arbeidsongeschiktheid van minstens vier dagen.

> U vindt hierover meer informatie op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Bron:

www.werk.belgie.be