Slachtoffer van een overstroming? Hierbij mijn tips om u te beschermen.

Slachtoffer van een overstroming? Hierbij mijn tips om u te beschermen.

Stortregens, een rivier die buiten haar oevers treedt of riolen die overlopen … België wordt tegenwoordig wel vaker door natuurrampen getroffen. Wat als uw huis overstroomd raakt en het moment er is om de schade op te maken? Geen paniek: weldra is alles maar een slechte herinnering, dankzij uw woonverzekering.

Enkele tips om alles terug in orde te krijgen

 • Neem foto's van de schade en breng daarbij ook details in beeld: schade aan muren, meubelen, tapijten, enz.
 • Probeer zo veel mogelijk water buiten te krijgen, eventueel met een pomp of met de hulp van de brandweer.
 • Verzamel zo veel mogelijk facturen van de beschadigde voorwerpen.
 • Gebruik geen kraantjeswater: het is waarschijnlijk een tijdje niet drinkbaar.
 • Ontsmet uw huis met bleekwater.
 • Verlucht de kamers in uw huis en verwarm ze tegelijkertijd.
 • Laat de verzekeringsexpert alle schade zien.

Vertrouw op uw verzekering

​Als uw huis, uw meubels en andere goederen in uw huis verzekerd zijn, is het uw woonverzekering(ook wel brandverzekering genoemd) die automatisch de schade dekt die veroorzaakt is door water. U hoeft bij schade niet te wachten tot de overstroming erkend wordt als “natuurramp” door de autoriteiten.

1. Neem zo snel mogelijk contact met me op om de schade aan te geven.

Ik help u om het dossier van uw schadevergoeding samen te stellen, en een expert komt ter plaatse langs als dat nodig is.

2. Versnel de schadeprocedure door me de volgende gegevens te sturen:

 • de datum,
 • de plaats,
 • de oorzaak van de schade,
 • een gedetailleerde omschrijving van de schade, liefst met foto's van de beschadigede voorwerpen,
 • een precieze omschrijving van de waarde van de beschadigde voorwerpen: merk, type, aankoopfacturen, foto's … Gooi beschadigde goederen ten slotte niet weg (behalve etenswaren).

En wat met het Rampenfonds?

Als particulier slachtoffer van een overstroming zult u voor verzekerde schade niet vergoed worden door het Rampenfonds. In werkelijkheid biedt het fonds enkel steun in twee vrij uitzonderlijke gevallen:

 1. Als u kunt aantonen dat u op het moment van de ramp recht had op een leefloon of soortgelijke financiële hulp en dus niet de financiële middelen had om een brandverzekering te onderschrijven.
 2. Als u schade geleden heeft aan ‘onverzekerbare’ goederen én de overheden de overstroming als natuurramp erkennen.

Aangezien het Rampenfonds een gewestelijke bevoegdheid is, moet u contact opnemen met het Rampenfonds van uw Gewest (Waals, Vlaams of Brussels) voor elk voorval vanaf 1 juli 2014.