Op 22 februari 2013 publiceerde de FAG (Financiële Actiegroep) een lijst met namen van 15 landen, die tekortkomen op vlak van bestrijding tegen het witwassen en financieren van terrorisme.

De FAG is een controle orgaan dat zorgt voor de bescherming van het internationale financiële stelsel tegen witwaspraktijken, alsook tegen financiering van terrorisme. Om deze taak kracht bij te zetten publiceert de FAG drie keer per jaar een openbare mededeling in februari, juni en oktober.

Op basis van de laatste openbare mededeling worden overheden, die strijden tegen witwaspraktijken en financiering van terrorisme, opgeroepen om extra waakzaam te zijn op vlak van financiële verrichtingen die worden uitgevoerd door personen uit de gebieden of landen vermeld op deze gepubliceerde lijst. In België staat de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in voor het controleren van dergelijke praktijken.

Onvoldoende medewerking

De 15 landen vermeld op de lijst uitgevaardigd door het FAG worden ervan beschuldigd onvoldoende mee te werken aan het wegwerken van witwaspraktijken en verdachte financiële transacties. De landen met de meest aanzienlijke tekortkomingen op vlak van dergelijke controle zijn Iran en Noord-Korea. De FAG roept op om tegen deze twee landen verscherpte onderzoeksmaatregelen te nemen, alsook actie te ondernemen.

Onderzoeksmaatregelen tegen witwaspraktijken

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) stelt dat verzekeringsondernemingen verscherpte onderzoeksmaatregelen dienen in te stellen naar klanten of zakenrelaties die wonen of gevestigd zijn in één van de 15 landen vermeld op de lijst gepubliceerd door de Financiële Actiegroep. Als financiële instelling vallen verzekeringsondernemingen onder de anti-witwaswet.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, verwijst in dit kader naar haar sectorcode, die vermeldt dat financiële instellingen, ook verzekeringsondernemingen, melding dienen te maken aan het CFI van verdachte financiële transacties of witwaspraktijken uitgevoerd door personen uit verdachte gebieden. Assuralia roept verzekeringsondernemingen op tot een verhoogde waakzaamheid.

Extra waakzaamheid

De gepubliceerde lijst door het FAG met landen, die aangeduid worden als verdacht gebied, omvat ook nog volgende 13 landen:

 1. Ecuador
 2. Ethiopië
 3. Indonesië
 4. Jemen
 5. Kenia
 6. Myanmar
 7. Nigeria
 8. Pakistan
 9. Sao Tomé en Principe
 10. Syrië
 11. Tanzania
 12. Turkije
 13. Vietnam

Er wordt van de verzekeringsondernemingen extra waakzaamheid gevraagd bij financiële transacties van klanten of zakenrelaties uit deze gebieden.